Методи на плащане

1. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

2. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

3. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

4. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 15 000 лв .

5. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

6. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.